Home |  UEICT | UNION OF EMPLOYERS OF Information and Communication Technologies

ՏՀՏ գործատուների միության անդամ դառնալու համար, կազմակերպության լիազոր ներկայացուցիչը Միության խորհրդին ներկայացնում է գրավոր դիմում և պետական ռեգիստրի վկայականի պատճեն։ Միության խորհրդի երկու անդամների երաշխավորության դեպքում, խորհուրդը տալիս է դրական եզրակացություն։