Home |  UEICT | UNION OF EMPLOYERS OF Information and Communication Technologies

ՏՀՏ ԳՄ-ի առաքելությունն է պաշտպանել անդամների շահերը, ակտիվորեն աշխատելով Հայաստանում՝ հիմնել տեղեկատվական էլեկտրոնային հասարակություն, զարգացնել Հայաստանի ՏՀՏ ոլորտը և ՏՀՏ շուկան մասնավորապես՝ բոլոր ջանքերը ուղղելով Հայաստանի դիրքավորմանը աշխարհի ՏՏ քարտեզի վրա՝ որպես բարձր տեխնոլոգիական առաջատար երկիր։

Մի շարք ՏՀՏ ընկերությունների նախաձեռնությամբ 2015 թվականի սեպտեմբերին ստեղծվեց Տեղեկատվական և հաղորդակցության տեխնոլոգիաների գործատուների միությունը (ՏՀՏԳՄ), նպատակ ունենալով ներկայացնելու և պաշտպանելու ոլորտի գործատուների շահերն և իրավունքները։ Միության անդամ են դարձել Հայաստանի բազմաթիվ խոշոր ընկերություններ, ԲՈՒՀ-եր և նրանց թիվը շարունակում է աճել։  

Զարգացնել էլեկտրոնային հասարակությունը Հայաստանում, որտեղ մարդիկ իրազեկված են, զինված են գիտելիքներով և ունեն հատկանշական արժեհամակարգ։

ՏՀՏ գործատուների միության անդամ դառնալու համար, կազմակերպության լիազոր ներկայացուցիչը Միության խորհրդին ներկայացնում է գրավոր դիմում և պետական ռեգիստրի վկայականի պատճեն։ Միության խորհրդի երկու անդամների երաշխավորության դեպքում, խորհուրդը տալիս է դրական եզրակացություն։