Խելացի լուծումների կենտրոնը բացվեց ՀԱՊՀ-ում |UEICT

Խելացի լուծումների կենտրոնը բացվեց ՀԱՊՀ-ում

Խելացի լուծումների կենտրոնը բացվեց ՀԱՊՀ-ում