«Ծրագրավորման հիմունքներ» դասընթացի կազմակերպման համար դրամաշնորհ |UEICT

«Ծրագրավորման հիմունքներ» դասընթացի կազմակերպման համար դրամաշնորհ