ՀՀ նախագահը հանդիպել ՏՀՏ գործատուների միության անդամ կազմակերպությունների ղեկավարների հետ |UEICT

ՀՀ նախագահը հանդիպել ՏՀՏ գործատուների միության անդամ կազմակերպությունների ղեկավարների հետ