ՀՀ նախագահը հեռավար դասախոսություն է կարդացել Երևանի պետական բժշկական համալսարանի և ՀԱՊՀ-ի մի խումբ ուսանողների համար |UEICT

ՀՀ նախագահը հեռավար դասախոսություն է կարդացել Երևանի պետական բժշկական համալսարանի և ՀԱՊՀ-ի մի խումբ ուսանողների համար