Հայաստանում կայացել է Միկրոէլեկտրոնիկայի միջազգային օլիմպիադան |UEICT

Հայաստանում կայացել է Միկրոէլեկտրոնիկայի միջազգային օլիմպիադան

Հայաստանում կայացել է Միկրոէլեկտրոնիկայի միջազգային օլիմպիադան