Հունիսի 2019 | UEICTUEICT

Posts made in Հունիսի, 2019

Հայտարարություն

Հայտարարություն

Հայաստանի Հանրապետությունում տնտեսական բարեփոխումների արդի փուլում առանձնակի նշանակություն ունի բնակչության և բիզնեսի հարկային բեռի` հատկապես եկամտային հարկի աստիճանական կարգավորումն ու թեթևացումը: Հայաստանում ներկայումս մասնավորապես գործում է 23%, 28% և 36% դրույքաչափերով եկամտային հարկի աստիճանական համակարգ։ Փաստորեն Հայաստանի տնտեսության առանցքային գերակա
Ավելին