Մեր մասին

ՏՀՏ գործատուների միություն

Մի շարք ՏՀՏ ընկերությունների նախաձեռնությամբ 2015 թվականի սեպտեմբերին ստեղծվեց Տեղեկատվական և հաղորդակցության տեխնոլոգիաների գործատուների միությունը (ՏՀՏԳՄ), նպատակ ունենալով ներկայացնելու և պաշտպանելու ոլորտի գործատուների շահերն և իրավունքները։ Միության անդամ են դարձել Հայաստանի բազմաթիվ խոշոր ընկերություններ, ԲՈՒՀ-եր և նրանց թիվը շարունակում է աճել։

STRENGTHEN MUTUAL RESPECT BETWEEN ICT EMPLOYERS
REFLECT THE EMERGING DEMANDS OF THE FIELD IN THE APPLICABLE LEGISLATION
CREATE FAVORABLE CONDITIONS FOR THEIR DEVELOPMENTS
FOSTER SMALL AND MEDIUM BUSINESSES
ENCOURAGE ENTREPRENEURSHIP IN ICT SPHERERS

Միության նպատակներից է աջակցություն ցուցաբերել ՏՀՏ և հարակից ոլորտների պահանջներին համապատասխանող մասնագետների  պատրաստմանը և վերապատրաստմանը, ինչպես նաև դպրոցներում, միջին մասնագիտական և բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ՏՀՏ կրթական ծրագրերի արդիականացումը, լավագույն միջազգային չափանիշներին։

Ձեռնարկվելու են հիմնարար գիտելիքների դասավանդման մակարդակի բարձրացմանն ուղղված հավակնոտ ծրագրեր և նախաձեռնություններ։ Միությունը սատարելու է և  իրականացնելու է գիտության և արտադրության մերձեցման և սերտաճման հետ կապված ծրագրեր։

Հաշվի առնելով Հայաստանի առկա պոտենցիալը, ձեռնարկելով տարբեր նախաձեռնություններ, որոնք ուղղված են բարձրացնելու ֆունդամենտալ առարկաների դասավանդման մակարդակը, Միությունը մեծ ուշադրություն է դարձնում մասնագիտական կրթությանը, ինչպես դպրոցներում, այնպես էլ ԲՈՒՀ-երում` հաշվի առնելով ՏՀՏ մասնագետների պակասը աշխատաշուկայում և այսօրվա կրթության համապատասխանեցման անհրաժեշտությունը գործատուների պահանջներին։

ՏՀՏ գործատուների միության գործունեությունը նպաստելու է ոլորտում տեղական և արտասահմանյան ներդրումների աճին, Հայաստանի ճանաչելիության բարձրացմանը՝ միջազգային օլիմպիադաներին և ծրագրերին Հայաստանի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։

Այդ բոլոր խնդիրները հաշվի առնելով ՏՀՏ գործատուների միությունը  համագործակցում է ՀՀ Կառավարության, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, Հայաստանի խոշոր ԲՈՒՀ-երի, մասնագիտական ուղղվածություն ունեցող դպրոցների հետ՝ իրականացնելով ոլորտի  բարելավմանն ուղղված համատեղ ծրագրեր։ ՏՀՏ գործատուների միությունը համագործակցում է նաև ՏՀՏ և հարակից ոլորտներում գործող կազմակերպությունների, միջազգային կառույցների և այլ երկրների պետական, հասարակական և ոլորտային կառույցների հետ։

Դարձիր մեր անդամը

ՏՀՏ գործատուների միության անդամ դառնալու համար կազմակերպության լիազոր ներկայացուցչի կողմից միության խորհրդին ներկայացվում է գրավոր դիմում, ինչպես նաև միության խորհրդի առնվազն երկու անդամների երաշխավորություն և պետական ռեգիստրի վկայականի պատճեն: Դրանից հետո խորհուրդը կայացնում է որոշումը։

Առաքելությունը 

ՏՀՏԳՄ-ի առաքելությունն է պաշտպանել անդամների շահերը, ակտիվորեն աշխատելով Հայաստանում՝ հիմնել տեղեկատվական էլեկտրոնային հասարակություն, զարգացնել Հայաստանի ՏՀՏ ոլորտը և ՏՀՏ շուկան մասնավորապես՝ բոլոր ջանքերը ուղղելով Հայաստանի դիրքավորմանը աշխարհի ՏՏ քարտեզի վրա՝ որպես բարձր տեխնոլոգիական առաջատար երկիր։

Տեսլականը 

Զարգացնել էլեկտրոնային հասարակությունը Հայաստանում, որտեղ մարդիկ իրազեկված են, զինված են գիտելիքներով և ունեն հատկանշական արժեհամակարգ։