Դպրոցը հենց այն վայրն է, որտեղից սկսվում է ոլորտի զարգացումը |UEICT

Դպրոցը հենց այն վայրն է, որտեղից սկսվում է ոլորտի զարգացումը

Դպրոցը հենց այն վայրն է, որտեղից սկսվում է ոլորտի զարգացումը