«Խելացի Լուծումներ» միջհամալսարանական կենտրոն | UEICTUEICT
«Խելացի Լուծումներ»  միջհամալսարանական կենտրոն

«Խելացի Լուծումներ» միջհամալսարանական կենտրոն


Ծրագրի մասին

Խելացի Լուծումների կենտրոնը ստեղծվել է Հայաստանի ազգայի պոլիտեխնիկական համալսարանում և հանդիսանում է միջհամալսարանական կենտրոն:

Ծրագրի առաջին փուլում, ստեղծվել են երկու ժամանակակից սարքավորումներով հագեցած լսարան, որոնցից յուրաքանչյուրում գործում է երեք լաբորատորիա՝

  • Կիբերանվտանգություն
  • Միկրոէլեկտրոնիկա
  • ՏՀՏ ժամանակակից ենթակառուցվածքներ

Ծրագրերը կունենան տեսական, գործնական և գիտահետազոտական ուղղվածություն՝ հնարավորինս նախապատրաստելով ուսանողներին մասնագիտական աշխատանքի՝ բարձր պահանջարկ ունեցող միջմասնագիտական ուղղություններով։

Կենտրոնը հնարավորություն կտա ՀԱՊՀ-ի ուսանողներին նախագծել և սպասարկել բարդ համակարգերի վրա հիմնված Cybersecurity, Microelectronics, IoT technology, 5G, Smart City, Smart Home, self-controlled devices, Big Data, Infrastructure security, Machine learning, AI, և այլն:

Կենտրոնում ուսուցումը իրականացվելու է մագիստրոսական կրթական ծրագրով:

Բացի այդ, նախատեսվում է իրականացնել վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման ծրագրեր, ինչը հնարավորություն կտա ֆինանսական նոր հոսքեր ապահովել համալսարանի համար:

Կենտրոնի հիմնական նպատակներից է մասնավոր հատվածի և համալսարանի միջև համագործակցության խթանումը և ժամանակակից պահանջներին համապատասխանող որակավորում ունեցող մասնագետների ապահովումը:

Ուսումնական ծրագրերը մշակվելու են ոլորտի առաջատար ընկերություններից ներգրաված մասնագետների կողմից, հաշվի են առնվելու առկա համաշխարհային ճանաչում ունեցող կրթական ծրագրերը և ՀԱՊՀ ներուժը։

Նախատեսվում է, որ դասավանդումը կիրականացնեն Պոլիտեխնիկի դասախոսները, իրենց վերապատրաստումը կիրականացնեն համապատասխան փորձ և սերտիֆիկացում ունեցող մասնագետներ։

Խելացի Լուծումների կենտրոնում 3-4 տարվա ընթացքում նախատեսվում է ստեղծել 15-20 լսարան և հագեցած ժամանակակից լաբորատորիաներ, ուսումնական պրոցեսում ներդնել ժամանակակից բովանդակություն, վերապատրաստել ՀԱՊՀ դասախոսներին։ Նախատեսվող ուղղություններն են՝ կիբերանվտանգություն, միկրոէլեկտրոնիկա, արհեստական բանականություն և մեքենայական ուսուցում, իրերի համացանց (ներառյալ խելացի քաղաք, խելացի տուն), գերժամանակակից կապ, ինքնակառավարվող սարքեր, տվյալագիտություն, և այլն:

Նախագծի մոնիթորինգը, ղեկավարումը և կորդինացումը իրականացվելու է ՏՀՏ գործատուների միության կողմից։

Նախագիծը իր մեջ ներառում է հետևյալ բաղադրիչները՝

  • Սարքավորումների ձեռքբերում, ցանցային աշխատանքների իրակացում
  • Լաբորատորիայի վերանորոգում
  • Լաբորատորիայի կահավորում
  • Դասընթացների ծրագրերի մշակում
  • Դասախոսների վերապատրաստում
  • Դասախոսների ընտության մրցույթի կազմակերպում, աշխատանքների ղեկավարում և կորդինացում, տպագրական և խմբագրական աշխատնանքների իրականացում

Գլխավոր գործընկեր

ՎիվաՍել-ՄՏՍ

Նախաձեռնող

ՏՀՏ գործատուների միություն

Շահառուներ

Ծրագրի շահառուներն են հանդիսանալու Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանը, դասախոսապրոֆեսորական կազմը և ծրագրում ներգրաված ուսանողները։

Ներգրաված կողմեր

ՏՀՏԳՄ, ՀԱՊՀ, ՎիվաՍել-ՄՏՍ, Յունիքոմփ, Սինոփսիս Արմենիա և ոլորտի առաջատար այլ կազմակերպությունները։