Վիրտուալ ստարթափների հարթակ | UEICTUEICT
Վիրտուալ ստարթափների հարթակ

Վիրտուալ ստարթափների հարթակ

Ծրագրի մասին

 

Վիրտուալ ստարտափները մարդկանց խմբերն են, ովքեր միավորվում են նոր գաղափարների շուրջ այն բիզնես դարձնելու նպատակով։

Վիրտուալ ստարտափների սոցիալական դասակարգումը `

  • Կրթական՝ դպրոցներ, համալսարաններ
  • Սոցիալական՝ գործազուրկ խմբեր
  • Տնտեսական՝ ոլորտների տարբեր մասնագետներ

Ծրագրի հիմնական նպատակներն են.

  • Խթանել տարբեր սոցիալական խմբերի շահագրգռվածությունը ձեռնարկատիրության նկատմամբ,
  • Խթանել ստեղծագործ մտածողոթյունը նորարարական գաղափարների ստեղծմամբ,
  • Էլեկտրոնային հասարակության ձևավորում
  • Բազմաթիվ նորաստեղծ վիրտուալ ստարտափների վերափոխումը իրական ձեռնարկատիրական ընկերություններին
  • ՏՀՏ զարգացումը արդյունաբերության տարբեր ոլորտներում
  • «Ձեռնարկատիրություն և նորարարություն» առարկայի ընգրկումը կրթական ծրագրում
  • Արդյունաբերության տարբեր ոլորտների զարգացմանը պետք է հասնել տարբեր սոցիալական խմբերի ներգրավմամբ