U E I C T

ԱՆՎՃԱՐ հաշվապահական խորհրդատվություն սկսնակ ընկերություններին

ԱՆՎՃԱՐ հաշվապահական խորհրդատվություն սկսնակ ընկերություններին՝ ՏՏ ոլորտի պետական աջակցության ծրագրից օգտվելու գործընթացը հեշտացնելու համար:
Հաշվապահական խորհրդատվությունը իրականացնում ենք «ԱյԹի Ռիփորթս» ընկերության մասնագետների հետ համատեղ:

«ԱյԹի Ռիփորթս» ընկերությունը իր գործընկերներին տրամադրում է շահերը պաշտպանող համապարփակ հաշվապահական և խորհրդատվական ծառայություններ, հատկապես ՏՏ ոլորտում։