U E I C T

Լեոնիդ Ավետիսյանը Silicon LIVE-ի եթերում

Silicon LIVE-ի  հերթական եթերի ժամանակ քննարկվեց «ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՅՆԱՑՄԱՆ ՆԵՐԿԱՆ ԵՎ ԱՊԱԳԱՆ» «ԷԿԵՆԳ» ընկերության տնօրեն, ՏՀՏ գործատուների միության անդամ Լեոնիդ Ավետիսյանի հետ:

  • Էլեկտրոնային կառավարման նոր գործիքներ
  • «ԷԿԵՆԳ»- ը կրթական ոլորտում

Եվ շատ այլ հետաքրքիր թեմաներ քննարկվեցին եթերի ժամանակ