U E I C T

«Հայաստանում աշխատանքային իրավունքների վերահսկման էլեկտրոնային հարթակի» ստեղծման աշխատաժողով

«Արմավիրի զարգացման կենտրոն» (ԱԶԿ ՀԿ) հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ  Եվրոպական միության համաֆինանսավորմամբ իրականացվող «Հանուն աշխատանքի. հաշվետու և ներառական աշխատաշուկայի նախաձեռնություն» ծրագրի  շրջանակներում տեղի ունեցավ «Հայաստանում աշխատանքային իրավունքների վերահսկման էլեկտրոնային հարթակի» (այսուհետ՝ Հարթակ) ստեղծման աշխատաժողով։

Աշխատաժողովի ընթացքում  ներկայացվեց  Հարթակի ստեղծման նպատակը, հիմնական նշանակությունը և գործառույթները, քննարկվեց  տեխնիկական բնութագրի նախնական տարբերակը, հավաքագրվեց  Հայաստանում աշխատանքային իրավունքներին առնչվող խնդիրները՝ դրանց պաշտպանությանն ուղղված պետական մեխանիզմների քարտեզագրելու և  համապատասխան առաջարկներ մշակելու համար։

Աշխատաժողովին ներկա էին  ներկայացուցիչներ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից, Առողջապահության և աշխատանքի տեսչական մարմնից, Էլեկտրոնային կառավարման ենթակառուցվածքների ներդրման գրասենյակից,  Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից, աշխատանքի իրավունքների խնդիրների հետ առնչվող հասարակական կազմակերպություններից և այլ կառույցներից։