U E I C T

Որոշում

Որոշում․

ՏՀՏ Գործատուների Միության Վարչությունը քննարկելով ՏՀՏ Գործատուների Միության անդամների այլ Միություններին անդամակցելու հարցը՝ որոշեց․

ՏՀՏ Գործատուների Միության անդամները ազատ են լինել ՀՀ և միջազգային օրենքներին համապատասխան ստեղծված և գործող ցանկացած այլ միության անդամ։

ՏՀՏ ԳՄ-ը այդպիսի միության (միությունների)  անդամ  լինելը չի դիտարկում որպես էթիկայի կանոնների խախտում։

ՏՀՏԳՄ Վարչություն