U E I C T

ՏՀՏ գործատուների միության խորհրդի անդամ, Սինոփսիս Արմենիա ընկերության տնօրեն Հովիկ Մուսայելյանը Շանթի եթերում ամփոփում է 2019 թվականը