/

28

Սպտ

«Հայաստանում աշխատանքային իրավունքների վերահսկման էլեկտրոնային հարթակի» ստեղծման աշխատաժողով

«Արմավիրի զարգացման կենտրոն» (ԱԶԿ ՀԿ)…