U E I C T

Շահագրգիր կողմերի խորհրդի ձևավորում

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ

ԵՄ «Հանուն աշխատանքի. հաշվետու և ներառական աշխատաշուկայի» ծրագրի շրջանակներում աշխատանքային իրավունքների հարցերի շուրջ ձևավորվող շահագրգիր կողմերի խորհրդի կազմում ընդգրկվելու մասին

Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող ՏՀՏ գործատուների միություն և իր գոծընկեր  «Արմավիրի Զարգացման Կենտրոն»  և «Կիրակի» հասարակական կազմակերպությունների կողմից իրականացվող «Հանուն աշխատանքի. հաշվետու և ներառական աշխատաշուկայի» ծրագրի շրջանակներում ստեղծվում է Շահագրգիր կողմերի խորհուրդ, որն իրականացնելու է քննարկումներ ինչպես աշխատանքային իրավունքների, այնպես էլ դրանց վերահսկողության շուրջ։

Շահագրգիր կողմերի խորհուրդի հանդիպումները տեղի են ունենալու 2022 թվականի օգոստոս-հունվար ամիսների ընթացքում։ Ընդհանուր առմամբ կազմակերպվելու են 6 հանդիպումներ՝ ինչպես առկա այնպես էլ առցանց եղանակով։ Տեղը և ժամը կհամաձայնեցվի խորհրդի բոլոր անդամների հետ։

Այն բոլոր շահագրգիր կառույցներին, որոց գործունեությունը այս կամ այն կերպ առնչվում է աշխատանքային իրավունքներին և ցանկանում են մասնակցել խորհրդի աշխատանքներին իրենց ներդնումը ունենալով աշխատանքային իրավունքի բնագավառում առկա խնդիրների բարելավմանը՝ խնդրում ենք մինչև ս․թ մայիսի 30-ը արտահայտել Ձեր հետաքրքրությունը՝ ներկայացնելով ստորև նշված տեղեկությունները հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին՝ lusine.tangyan@ueict.org

 

Խորհրդի աշխատանքների առաջարկվող մասնակից անձի անուն, ազգանունը

Կազմակերպությունը/կառույցը

Պաշտոն

Կոնտակտային տվյալներ (հեռ, էլ փոստ)