/

21

Դեկտեմբերի

Հայաստանում կսկսի գործել Տեղեկատվական և հաղորդակցության տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) գործատուների միությունը