U E I C T

«Կիբեռանվտանգություն» առցանց դասընթաց

ՀՀ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կողմից հայտարարված դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում Տեղեկատվական և հաղորդակցության տեխնոլոգիաների գործատուների միությունը համաֆինանսավորմամբ արդեն 2-րդ տարին իրականացնում է «Կիբեռանվտանգություն» դասընթացը, որն ամբողջությամբ անվճար է Արցախի պատերազմի մասնակիցների համար:

Ծրագրի մեկնարկ
06.09.21

Վայր
Հայաստան

Գործընկեր
ԲՏԱ նախարարություն

Կայք
UEICT – HTI – cybersecurity video | Facebook

Ծրագրի մասին

ՏՀՏ գործատուների միությունը համաֆինանսավորմամբ իրականացնում է 100 մասնակցի համար նախատեսված, 2 ամիս տևողությամբ «Կիբեռանվտանգություն» դասընթացը։ Դասընթացի ժամանակ մասնակիցները ձեռք բերեցին գիտելիքներ և հմտություններ կիբեռանվտանգության բոլոր տիրույթներում՝ տեղեկատվական անվտանգություն, համակարգերի անվտանգություն, ցանցային անվտանգություն, շարժական սարքերի անվտանգություն, ֆիզիկական անվտանգություն, էթիկական և իրավական պահանջներ, բիզնեսի տեղեկատվական անվտանգության ապահովման համար օգտագործվող պաշտպանողական մեթոդներ և տեխնոլոգիաներ, ինչպես նաև միջադեպերի հետևանքների մեղմացում։

Մասնակիցները կսովորեն՝

 • նկարագրել կիբեռանվտանգության աշխարհի կրիմինալի և փորձագետների բնութագրերը
 • նկարագրել, թե ինչպես են կոնֆիդենցիալության, ամբողջականության և հասանելիության սկզբունքները վերաբերում տվյալների կարգավիճակների և կիբեռանվտանգության սպառնալիքների հակազդման միջոցների հետ
 • նկարագրել՝ կիբեռհանցագործների կողմից օգտագործվող մարտավարությունները, մեթոդները և ընթացակարգերը
 • նկարագրել՝ ինչպես են տեխնոլոգիաները, պրոդուկտները և ընթացակարգերն օգտագործվում գաղտնիությունը պաշտպանելու համար
 • նկարագրել՝ ինչպես են տեխնոլոգիաները, պրոդուկտները և ընթացակարգերն օգտագործվում ամբողջականությունը ապահովելու համար
 • նկարագրել՝ ինչպես են տեխնոլոգիաները, պրոդուկտները և ընթացակարգերն ապահովում բարձր հասանելիություն,
 • բացատրել՝ ինչպես են կիբեռանվտանգության մասնագետները օգտագործում տեխնոլոգիաներ, գործընթացներ և ընթացակարգեր՝ ցանցի բոլոր բաղադրիչները պահպանելու համար
 • բացատրել կիբեռանվտանգությանը վերաբերող օրենքների նպատակը

Դասընթացի ավարտին մասնակիցներին կտրամադրվի՝

 • գերազանցության սերտիֆիկատ (ամփոփիչ գնահատականի 85% և ավելի միավորի դեպքում)
 • ավարտական սերտիֆիկատ (ամփոփիչ գնահատականի 50-84% միավորի դեպքում
 • մասնակցության տեղեկանք (ամփոփիչ գնահատականի 49% և ցածր միավորի դեպքում)

Ծրագրի ձևաչափը

«Կիբեռանվտանգություն» դասընթացն իրականացվել է շաբաթական 3 անգամ (ընդհանուր 27 դաս՝ յուրաքանչյուրը 2 ժամ տևողությամբ), յուրաքանչյուր խմբում՝ 50-60 ուսանող։

Դասընթացը բաղկացած է տեսական և գործնական մասերից՝

 • տեսական մասը կազմում է ընդհանուր դասընթացի 54 %
 • գործնական մասը կազմում է ընդհանուր դասընթացի 46 %

Դասընթացներն իրականացվելու են առցանց (online) եղանակով՝ լիցենզավորված Cisco Webex Trainings հարթակի միջոցով, որը համապատասխանում է բոլոր ժամանակակից պահանջներին: Ավարտական քննության ստուգման համար օգտագործվելու է Cisco Networking Academy-ի հարթակը, որը թույլ է տալիս ավտոմատ ստուգել և գնահատել լուծված խնդիրները։

Հայտնում ենք, որ դիմորդը կհեռացվի հետևյալ պայմանների դեպքում՝

 • 9 բացակայություն ունենալու դեպքում
 • Պայմանագիրը կնքելուց 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում դասընթացի ընդհանուր գումարը 50%-ի չափով չվճարելու դեպքում

Ո՞վ կարող է մասնակցել

Դասընթացին կարող են մասնակցել Երևանում` 18 տարեկանը, ՀՀ մարզերում և Արցախի Հանրապետությունում՝ 16 տարեկանը լրացած ՀՀ այն քաղաքացիները, ովքեր կանցնեն դասընթացի ընդունելության կարգը և կհամապատասխանեն ծրագրի թիրախային խմբերին:

Ծրագրի թիրախային խմբերն են՝

 • Արցախյան պատերազմների մասնակիցներ (ընդունելության կարգն անցած բոլոր մասնակիցների համար դասընթացները կլինեն անվճար)
 • կորոնավիրուսի (Covid-19) հետևանքով խոցելի խմբերի (տուրիզմ, սպասարկման և ծառայությունների մատուցման ոլորտ և այլն) մասնակիցներ
 • ուսանողներ
 • ԲՏ ոլորտի սկսնակներ և աշխատող մասնագետներ
 • յուրաքանչյուր անձ, ով ցանկանում է ստանալ ԲՏ ոլորտում բազային և նեղ մասնագիտացված տեխնիկական կրթություն

Մասնակցության պայմանները

Դասընթացին մասնակցելու համար դիմորդը պետք է ունենա անհրաժեշտ նվազագույն գիտելիքներ և հմտություններ՝

 • Համակարգչից օգտվելու հմտություններ
 • Միջին մակարդակի անգլերենի իմացություն
 • Ցանցային տեխնոլոգիաների տարրական գիտելիքներ

 

Մինչ դասընթացի մեկնարկը առցանց թեստի միջոցով կիրականացվի դիմորդների գիտելիքների գնահատում։

Ընդունելության առցանց թեստը բաղկացած կլինի 20 հարցից (12 հայերեն և 8 անգլերեն)։ Նախապատվությունը տրվելու է 60%-ից բարձր հավաքած մասնակիցներին: Անգլերեն հարցերից առնվազն մեկը պետք է լրացնել ճիշտ։

Արթուր Ադունց
Head of Cybersecurity

Արմեն Տիրատուրյան
Head of Information Security

Ասքանազ Չիբուխչյան
Senior System Administrator