U E I C T

Հանուն աշխատանքի. հաշվետու և ներառական աշխատաշուկայի նախաձեռնություն ծրագիր

Ծրագիրն իրականացվում է ՏՀՏ գործատուների միության, Արմավիրի զարգացման կենտրոն ՀԿ-ի և Կիրակի հիմնադրամի գործընկերությամբ Եվրամիության աջակցությամբ։

Ծրագրի մեկնարկ
01․02․21

Վայր
Հայաստան

Գործընկերներ

Արմավիրի զարգացման կենտրոն ՀԿ

Կիրակի հիմնադրամ

Եվրամիության աջակցությամբ

Ծրագիրը միտված է նպաստել Հայաստանում աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությունը` հատուկ ուշադրություն դարձնելով երիտասարդներին և խոցելի խմբերին:

Ծրագիրն իրականացվելու է Աշխատանքային օրենսգրքի բարեփոխումներին զուգահեռ և ներառելու է բարձր տեխնոլոգիական լուծումների, քաղաքացիական հասարակության մոնիտորինգի, քաղաքացիների ներգրավվածության և իրազեկման համադրություն:

 

Ծրագրի թիրախ խմբեր/շահառուներ

 • Վարձու աշխատողները՝ որպես ծրագրի առաջնային թիրախային խումբ
 • Գործատուներ (մասնավոր հատվածի ընկերություններ, ինչպես նաև մարդկային ռեսուրսների բաժիններ)
 • Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին
 • Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը
 • Էլեկտրոնային կառավարման ենթակառուցվածքների ներդրման գրասենյակ՝ ԷԿԵՆԳ
 • Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ
 • Քաղ․ հասարակության կազմակերպություններ
 • Սովորական քաղաքացիներ, հատկապես երիտասարդներ և խոցելի խմբեր

 

Աշխատանքի տեսչության հետ սերտ համագործակցությամբ   կառուցվում են երկու հիմնական ՏՀՏ լուծումներ, որոնք տրանսֆորմատիվ կլինեն Հայաստանում աշխատանքային իրավունքների վերահսկման համար: Առաջարկվող համակարգը կթվայնացնի և կավտոմատացնի աշխատանքի ստուգման հիմնական գործառույթները.

 1. Ծրագրի շրջանակներում ներդնել e-hlib համակարգ, որն իրենից ներկայացնելու է իրականացվող ստուգումների, վարչական վարույթների՝ բողոքի հիմքով, սեփական նախաձեռնությամբ, տրված կարգադրագրերի կատարման ստուգման հաշվառման համակարգ ունենալը։
 2. Ռիսկերի հաշվարկման հաշվիչ, Առաջարկվող նոր համակարգը հնարավորություն կտա ստեղծել գործատուների ռիսկերի ազգային քարտեզ, որի հիման վրա տեսչությունը առավել արդյունավետ կիրականացնի աշխատանքային իրավունքների վերահսկման իր գործառույթները: Ռիսկերի խելացի քարտեզն իր տեսակի մեջ կլինի առաջինը է և ժամանակի ընթացքում  կպարունակի աշխատանքային իրավունքների ոլորտում առաջացող և դրանք լուծվող ռիսկերի դինամիկ տվյալներ:
 3. Քննարկվում է նաև աշխատանքային տիպային պայմանագրերի ներդրման հարցը։
  Այս հարցի պարտադիր կիրառումը կախված է օրենսդրական փոփոխություններից և պահանջից՝ որն այս պահին քննարկվում է ներդնել միայն հանքարդյունաբերության ոլորտում։
 4. Մի կողմից հանրությանը ավելի լայն կրթելու, մյուս կողմից նաև Տեսչության մարդկային ռեսուրսների բեռը թեթևացնելու նպատակով՝ ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է հաճախ տրվող հարցերի Chatbot, որը ենթադրում է արհեստական բանականության տեխնոլոգիայով աշխատող ավտոմատ արձագանքման գործակալ/ագենտ՝ գործընթացների և կանոնակարգերի վերաբերյալ կրկնվող հարցերին արձագանքելու համար։

Ծրագրի շրջանակներում, ՔՀԿ-ների համար նախատեսված են փոքր դրամաշնորհային ծրագրեր։ ԱԶԿ ՀԿ-ն կհայտարարի դրամաշնորհների աջակցության բաց մրցույթ՝ աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության ոլորտում՝ կառավարությունում գործող նոր էլեկտրոնային հարթակի լույսի ներքո:

Ընդհանուր աջակցություն կտրամադրվի 4 ՔՀԿ-ին `ամրապնդելու իրենց կարողությունները` քաղաքականության իրականացման մոնիթորինգի և աշխատանքային իրավունքների նկատմամբ վերահսկողություն ապահովելու համար ՝ յուրաքանչյուրը՝ 10.000 եվրո։

Նաև երիտասաարդներին կտրամադրվեն գիտական կրթաթոշակներ։ Հետազոտությունների թեմաները կքննարկվեն և կորոշվեն ԵՄ-ի, Գործատուների խոշոր կազմակերպությունների և ՔՀԿ ցանցերի հետ խորհրդակցությունների միջոցով: Թեմաները կներառեն Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության պրակտիկա, աշխատակիցների ապահովագրություն, խոշոր խախտումներ և ուղղման միջոցներ, ոտնձգություններ և չարաշահումներ: