U E I C T

Skill Boost: Tech Upskilling Initiative For SMEs

Ծրագրի մեկնարկ
Հունիս 2022

Վայր
Հայաստան

Գործընկերներ

RECONOMY

Swedish International Cooperation Development Agency (Sida)

HELVETAS Swiss Intercooperation

Շվեդիայի միջազգային համագործակցության զարգացման գործակալության (Sida) կողմից ֆինանսավորվող RECONOMY տարածաշրջանային ներառական և կանաչ տնտեսական զարգացման ծրագրի շրջանակում, որն իրականացվում է HELVETAS Swiss Intercooperation-ի կողմից՝ համագործակցելով ՏՀՏ գործատուների միության (UEICT) և Արևելյան գործընկերության և Արևմտյան Բալկանների երկրներում գործող այլ կազմակերպությունների հետ իրականացվում է “Skill Boost: Tech Upskilling Initiative” ծրագիրը։

Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է հարցում՝ ՓՄՁ-ի շրջանում, որի նպատակ էր բացահայտել փոքր և միջին ձեռնարկությունների կարիքները՝ հատկապես թվային գործիքների կիրառության մասով: Հետազոտության արդյունքները կօգտագործվեն ՓՄՁ-երի զարգացմանն ուղղված թիրախային ծրագրի մշակման համար:

Որպես հետազոտության արդյունք իրականացվելու են դասընթացներ ՓՄՁ-ի համար և ստեղծվելու է կրթական-խորհրդատվական հարթակ։

Հարցումը և դասընթացները իրականացնում է Բիզնեսի աջակցման կենտրոնը։