U E I C T

Ռազմավարական ուղղություններ

Մեր առաջնահերթությունները

ՏՀՏԳՄ

Միության անդամ կազմակերպությունների շահերի պաշտպանություն, խնդիրների բացահայտում և աջակցություն

Read More
Կրթություն

Մասնագիտական և STEM կրթության զարգացմանն աջակցություն, նոր կրթական ծրագրերի ներդրում

Read More
Տնտեսություն

Աջակցություն տնտեսության զարգացմանը՝ տնտեսության տարբեր ճյուղերում ՏՀՏ լուծումների լայնամասշտաբ կիրառման ապահովմամբ

Read More
Համաչափ զարգացում

Մարզերում ՏՀՏ մասնագիտական կողմնորոշման և ճանաչելիության բարձրացում

Read More
Դիրքավորում

Միության առաջխաղացում, դիրքավորում և ճանաչելիության բարձրացում

Read More